Handlingarna till Boxerfullmäktige finns nu publicerade under Aktiviteter > Boxerfullmäktige. Där ingår dock inte eventuella bilagor och ekonomiska handlingar utan dessa har skickats till lokalområdenas styrelser.