bannerBf

Boxerfullmäktige

Boxerfullmäktige (BF) är föreningens högsta beslutande organ. Varje år hålls ett ordinarie fullmäktigemöte, något som i andra föreningar även kallas årsstämma eller årsmöte. Inom Boxerklubben kallas mötet ofta kort och gott BF. Mötet ska hållas under perioden 1-31 mars och arrangeras med värdskap av lokalområdena med rullande schema. Kallelse ska skickas till lokalområdena senast den 1 januari. Dagordning samt handlingar ska finnas tillgängliga senast den 31 januari.

Läs mer om Boxerfullmäktige och klubbens organisation.

BF-handlingar 2021

Bilagor och ekonomiska handlingar publiceras inte på webben utan skickas till lokalområdenas styrelser.

På grund av coronapandemin kommer årets Boxerfullmäktige vara digital och därmed endast tillgänglig för förtroendevalda och delegater från Lokalområdena.
Mötet blir den 28 mars kl 10-13.