Dagens katalog kan laddas ner här:

Katalog NVLO

På följande länk kan ni följa resultaten allt eftersom de läggs in:

https://brgshow.eu/app/resultList.php?uuid=4ce4a5ab-a01a-4a23-a974-9287b95f26a1