paragrafLilaNu är protokoll från Boxerfullmäktigemötet den 2022-03-27 samt protokoll från det konstituerande mötet i Avdelningsstyrelsen publicerat. 

Notera att protokollen är enbart tillgängliga för inloggade medlemmar. 

Till protokoll

 

 

 

 

 

paragrafLila

Nu är protokoll från Boxerfullmäktigemötet den 2022-03-27 samt protokoll från det konstituerande mötet i Avdelningsstyrelsen publicerat. 

Notera att protokollen är enbart tillgängliga för inloggade medlemmar. 

Till protokoll