Nu är handlingarna för Boxerfullmäktige publicerade. I vanlig ordning hittar du dem under Aktiviteter>Boxerfullmäktige 2022.

Du kan också klicka på länken nedan.

Till Boxerfullmäktige 2022