boxerSmLogo2022

Då flygbolaget ändrat flighten för returresan med ett par dagar, så ändrar vi Lynn Mairs uppdrag till 1 Maj 2023 i Örebro istället. Alla hundar kommer nu att dömas av Savvaz Tzegas .

Har ni några funderingar så kontakta gärna mig: Kicki, 0708129115 eller sekr@boxerklubben.org

 

 

boxerSmLogo2022

Då flygbolaget ändrat flighten för returresan med ett par dagar, så ändrar vi Lynn Mairs uppdrag till 1 Maj 2023 i Örebro istället. Alla hundar kommer nu att dömas av Savvaz Tzegas .

Har ni några funderingar så kontakta gärna mig: Kicki, 0708129115 eller sekr@boxerklubben.org