uppfodartraffPuff

OBS! Det finns fortfarande chans att anmäla sig till Uppfödarträffen. Anmälan är nu bindande och kommer strax att stängas, så gör din anmälan på en gång om du är intresserad.

Helgen 22-23 oktober planeras för uppfödarträff i Herrfallet, Arboga. Alla medlemmar är varmt välkomna, inte bara uppfödare.

Vi behöver veta hur stort intresset är i mycket god tid. Inledningsvis är anmälan inte bindande.

Anmäl dig senast 15 september till maritha.ostlund.holmsten@gmail.com

>>> Länkt till all info om uppfödarträffen

 

uppfodartraffPuff

OBS! Det finns fortfarande chans att anmäla sig till Uppfödarträffen. Anmälan är nu bindande och kommer strax att stängas, så gör din anmälan på en gång om du är intresserad till maritha.ostlund.holmsten@gmail.com.

Helgen 22-23 oktober planeras för uppfödarträff i Herrfallet, Arboga. Alla medlemmar är varmt välkomna, inte bara uppfödare.

Vi behöver veta hur stort intresset är i mycket god tid. Inledningsvis är anmälan inte bindande.

 

Notera tid för anmälan är förlängd,

Anmäl dig senast 15 september till maritha.ostlund.holmsten@gmail.com

>>> Länkt till all info om uppfödarträffen