LOGO SvartxTransp siluettFrån och med i år gäller nya turordningsregler för domare till Boxer SM. Från 2022 ska lokalområdenas boxerspecialer hämta sina domare från Judges List for Atibox World Show, svenska domarlistan eller den engelska A+B-listan. Här nedan presenteras den nya turordningen och den reviderade svenska domarlistan.

 

Boxer SM

Ändrade turordningsregler för domare att gälla fr.om år 2021.
Brittisk (2021)
Svensk (2022)
Övriga Europa (2023)
Svensk (2024)
Brittisk (2025)
Svensk (2026)
Övriga Europa (2027)

Vid inbjudan av två domare till Boxer SM ska alltid den ena domaren vara svensk.

Årtalen gäller med reservation för utvecklingen av covid 19 och hälsoläget 2021. Till Boxer SM 2021 är en irländsk domare inbjuden. Om Boxer SM 2021 inte kan genomföras p.g.a. fortsatta restriktioner gällande corona/Covid - 19, ska den irländska domaren bjudas in till 2022.


Turordningslista för godkända svenska domare att döma Boxer SM

1.Nils Molin (1973)
2. Karl-Erik Johansson (1977)
3. Tommy Dahlström (1982)
4. Anders Härnman (1987)
5. Annmarie Maeland (1994)
6. Ingrid Anderson (1997)
7. Maritha Östlund Holmsten (1998)
8. Linda Näslund (2007)
9. Hans Åhnström (2018)

() anger auktorisationsår


För utländska domare gäller att de finns upptagna på

• Judges list for ATIBOX World Show
• Engelska A + B listan


Svenska Boxerklubbens LO utställningar, fr.o.m år 2022

Vid inbjudan av domare till SvBs lokalområdesutställningar ska domarna vara upptagna på någon av följande listor;
• Judges List for ATIBOX World Show (beräknas publiceras på ATIBOX webbsida med början jan/febr 2021)
• Svenska domarlistan (1)
• Engelska A + B listan

De lokalområden som önskar bjuda in domare för år 2022 innan Judges list for ATIBOX World Show är publicerad kontaktas SvBs/Utställningskommittén före inbjudan för godkännande av domaren.

(1) Reviderad svensk domarlista

Nils Molin
Karl-Erik Johansson
Anders Härnman
Annmarie Maeland
Ingrid Anderson
Maritha Östlund Holmsten
Linda Näslund
Hans Åhnström
Tommy Dahlström
Fredrik Norgren
Yvonne Brink
Bo Wiberg
Bo Skalin
Nina Karlsdotter

 

Enligt uppdrag

Med vänliga hälsningar

Svenska Boxerklubben/Utställningskommittén
Kristin Bergström