Boxerklubben har från och med 13 juni i år fått nya stadgar. De har fastställts av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse. De nya stadgarna har en ny valordning som innebär att valberedningen ska lämna in ett preliminärt förslag om lokalområdesstyrelse senast den 15 november.

Om du som medlem vill lämna alternativa nomineringar har du sedan en månad på dig. Senast den 15 december ska du kontakta styrelsen med dina förslag på de du vill ska sitta i styrelsen. Personerna ska vara valbara, dvs de ska vara villiga att ta på sig uppdraget. Du kan alltså inte längre lämna dina alternativa förslag under själva årsmötet.

Det slutgiltiga förslaget presenteras i god tid före årsmötet och finns med i årsmöteshandlingarna. Låter det komplicerat? Läs själv i stadgarna, länk finns här (se § 10).

kontakta valberedningen:
Helena Fredriksson - helena@boxerklubben.org
Carl Björkqvist - c.bjorkqvist@gmail.com
Anders Birkeland - anders@gfstudios.se

kontakta styrelsen:
sekr@olo.boxerklubben.org

Valberedningens preliminära förslag till ÖLO-styrelse 2021

 Ordf  Vakant  1 år
 vice ordf  Agneta Lundström  1 år
 Kassör  Katariina Groth  1 år fyllnadsval
 Sekreterare  Helén Mällström  2 år
 Ledamot  Lena Sehlin  1 år
 Ledamot  Susanne Thors  2 år
 Ledamot  Katarina Magnusson  2 år
 Suppleant  Viveka Aronsson  1 år fyllnadsval
 Suppleant  Vakant  2 år

REVISORER

 Revisor  PO Sundelin  1 år
 Revisor  vakant  1 år
 Revisorsuppleant  Susanne Häggblom  1 år