Uppdatering 20201220 21:28

Vi vill uppmärksamma alla på att våra resultatlistor kommer från SKK och tas ut genom programmet Lathunden. Resultaten kommer kontinuerligt uppdateras var fjärde månad. Nuvarande tillgänglig lista har resultat registrerat fram till och med 20201004.
Vi är medvetna om att det i nuläget saknas vissa hundar. Vi arbetar på att lösa detta. Saknar du ett resultat får du gärna maila det till webredaktion@boxerklubben.org för att hjälpa oss med felsökningen.
/Webredaktionen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nyfiken på hur det går för boxern inom olika tävlingsgrenar? Nu kan vi äntligen presentera resultatlistor som är sökbara och som kommer uppdateras regelbundet.

Gerda Wirén med Blixtra, Andy Hjorth med Diva och Malin Slåtteby med Hope är några av de boxerekipage som kommit ut på tävlingsbanorna coronans år 2020. Läs om de tre hängivnga boxerekipagen och hitta de nya resultatlistorna genom att klicka här.

tavlingsekipageBb42020