Svenska Boxerklubben har sedan många år varit involverad och engagerad i att minska spridningen av den genetiska njursjukdomen RD; Renal Dysplasi, tidigare benämnd PNP; Progressiv Nefropati. 
Forskning har bedrivits på mycket hög nivå i samarbete mellan SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Norska Veterinärhögskolan och Broad Institute, USA.
Läs gärna mer om detta på under fliken Avel & Hälsa; Renal Dysplasi. 
Där finns väldigt mycket bra information att hämta för den ägare/uppfödare som vill bidra till forskningen!
.

 

Ett stort observandum dock, sidorna som gäller blanketter o dyl, både till veterinärer och ägare är inte helt uppdaterade, inte heller är flera av kontaktpersonerna korrekta. Medan vi väntar på att SLU, efter påpekande, uppdaterar sidorna som SvB direktlänkar till, är det av största vikt att den som vill bidra till forskningen i första hand kontaktar:Susanne Gustafsson, Koordinator Hundbiobanken, 018-67 20 12, susanne.gustafsson@slu.se .Det är mycket viktigt att ALLTID kontakta SLU, INNAN man drar igång processen med blodprov eller obduktion av njurar. (Tror alla hundägare i dagens Sverige är medvetna om hur olika priserna kan vara när man jämför olika kliniker. Bättre att forskningsanslagen räcker till så många som möjligt för rasens bästa än att betala fantasipriser på enskilda). 
Dessutom, det verkar finnas ett glapp i hur och om diagnosen RD når SKK för publicering i Avelsdata. Detta borde gå med automatik, men fungerar uppenbarligen inte. Vi arbetar med att lösa problemet. Under tiden, som ägare, skicka in kopia själv till SKK, gärna med kopia till SvB, undertecknad.Nyhet

SLU vill nu även ha in blodprov för DNA, från friska, dvs symptomfria äldre boxer, 8 år och äldre. Samma här: kontakta SLU, dvs Susanne Gustafsson INNAN du gör slag i saken och skickar något.

 På privata sociala forum har det nyligen dykt upp uppmaning från Danmark om att skicka prover för forskning till Frode Lingaas, Veterinärhögskolan i Norge. Applåderar engagemanget för rasen från den som gjorde inlägget! 
Frode Lingaas ingår redan i den svensk-norsk-amerikanska forskningsgruppen.
 Flertalet av de danska hundarna med konstaterad RD är obducerade på SLU. 
För den som bor i Sverige finns därför ingen som helst anledning att ’gå över ån’ efter vatten.

 I synnerhet i dessa tider, med andra vågen av Covid-19 på gång är det tvärtom helt galet att försöka transportera biologiskt material över landsgränser! Ingen vet hur länge detta ömtåliga material blir stående eller omdirigerat till andra länder därför att de få flygplan som ännu är i luften är till gränsen fyllda med sjukvårdsmaterial för mänskligheten. Tro mig, jag talar av egen erfarenhet. Hund är inte prio 1 i detta läge. Skulle själv gråta blod om detta för rasen så dyrbara material efter avsevärd emotionell och annan ansträngning måste kasseras för det var förstört vid ankomst.Så naturligtvis uppmanar SvB alla boxerägare att delta i denna så viktiga forskning, vi har extremt hög kompetens inom landets gränser, på SLU, Uppsala.
Eftersom undertecknad, de ca 5 sista åren även varit aktiv medlem av BoxerJKD.com, se infon under Avel & Hälsa, vill jag även passa på att nämna att forskningen på Cambridge, ledd av Professor Bill Amos, också har varit påverkad av Covid-19 då Bill inte haft tillgång till labbet under lång tid p.g.a nedstängningar i Storbritannien. Vi skickar därför inte ut fler kit för topsning och torr-DNA för närvarande. Däremot tar vi gärna emot fler anmälningar av boxer med konstaterad kronisk njursvikt, behöver inte vara diagnos RD. Stamtavleanalyser är ju det enda uppfödare och hanhundsägare har att gå på för att i möjligaste mån undvika att producera njursjuka valpar, tills ett DNA- eller markörtest finns att tillgå.
Kontakta gärna undertecknad som bollplank om du som hanhundsägare eller uppfödare har frågor om stamtavlor.

Så om du älskar Rasen, inte bara dina egna boxer, ställ upp på de sätt du kan, mörka inte! // Pia Lannermalm

Adj. SvBs Hälsokommitté
lannermalmpia@gmail.com
tel 070-641 5282