loKonf 20201031

Dagens program - Boxerklubben in i framtiden 

 SKK/SBK/Boxerklubbens organisation  

- stadgar nivå 1. 

 - motioner  

- valberednings arbete enligt nya stadgar 

 - regelrevidering 

 ● SKK/SBK/Boxerklubbens verksamhet och framtid  

- rasklubbens roll och ansvar  

- avelsansvaret 

- hälsa 

 - framtiden för brachycefala raserna  

 Boxerklubbens ansvar för rasens framtid 

 - RAS 2017  

- uppfödare utanför Boxerklubbens gemenskap 

 - skrämmer den hårda tonen på sociala media bort våra medlemmar och presumtiva köpare? 

 - hälsa och brachycefala problem?  

- vilka vill och vågar köpa boxer ? 

  ● Boxerklubbens utställningar 

- domare (Ny ATIBOX domarlista) 

- antal 

- efteranmälningar   

 ● BOXER SM 

förnya konceptet. 

  ● LO-mästare 

- gemensamma statuter