Kanske några av er börjat undra var ert Boxerblad har tagit vägen. Nummer två ska ju komma ut före midsommar.
 
Tyvärr har det blivit förseningar. Redaktionen arbetar efter bästa förmåga och tidningen kommer att tryckas nästa vecka. Vi hoppas om överseende och att den som väntar på något gott inte väntar för länge.
 
Glad Midsommar!