Boxerfullmäktige kommer att hållas digitalt.
Tid och datum: Söndag 17 maj kl.10.00
 
Endast delegater samt ev ersättare kan vara med.
Vi har tagit hjälp av SKK beträffande fullmäktigemöte digitalt.
 
bannerBf