Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse hade ett extrainsatt möte den 11 mars där de fattade beslut om åtgärder mot spridningen av coronaviruset. Bland annat innebär det att prov och utställningar kan ställas in av arrangör med hänvisning till force majeure. Centralstyrelsen har också beslutat om en generell dispens till alla klubbar att ha sina årsmöten senast den 31 maj, dessa beslut fattas av klubben.

Läs SKKs viktiga information genom att klicka på länken här.