Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har i kväll enhälligt beslutat att flytta fram Lo konferens och Boxerfullmäktige till helgen 9-10 maj 2020.

Anledningen till detta beslut är den rådande situationen beträffande den stora spridningen av COVID-19 (Corona) i Sverige.

Det är heller inte försvarbart och ansvarsfullt mot våra deltagande medlemmar att exponeras för denna stora risk att bli smittade.

Svenska Kennelklubben kommer i morgon gå ut med information beträffande COVID-19