Corona – åtgärder från FCI och SKK
28 feb 2020. Med anledning av coronavirusets spridning har FCI gått ut med rekommendationer till domare, deltagare och arrangörer på hundevenemang. Även på SKKs kansli har åtgärder vidtagits.

För mer information klicka på länken nedan.

https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/2/corona--atgarder-fran-fci-och-skk/