antatomiskSkissÄr du intresserad av Boxerns exteriör? Under våren och sommaren kommer Svenska Brukshundklubben hålla en Grundkurs i anatomi och en Exteriörbeskrivareutbildning. Grundkursen vänder sig till alla med ett stort intresse för rasen och ger behörighet att sedan söka till exteriörbeskrivareutbildningen.

Grundkurs i anatomi

Kursen är en grund inför utbildningen av exteriörbeskrivare för korning. Den vänder sig också till alla medlemmar som är intresserade av att få grundläggande kunskaper i hundens anatomi och hur man bedömer hundens exteriör i förhållande till rasstandarden. Målet är också att uppmuntra medlemmar till att inhämta kunskap om varför anatomin är det viktigaste redskapet, tillsammans med övrig hälsa och träning, till att få mer hållbara hundar.

Arrangör: SBK:s Utskott för Avel och Hälsa/UGE
Plats: Södertälje Brukshundklubb
Datum: 25 april – 26 april 2020.

Deltagaravgift betalas av deltagaren. Länk till Anmälningsformulär kommer läggas upp av SBK Avel och Hälsa i februari,

Exteriörbeskrivareutbildning

Behörig att söka till Exteriörbeskrivareutbildning är den som genomgått Grundkurs i anatomi med godkänt skriftligt prov. För att bli antagen ska man också bedömas lämplig för fortsatt utbildning till exteriörbeskrivare.

Plats: Södertälje Brukshundklubb
Datum:
23-24 maj 2020, del 1
13-14 juni 2020, del 2
22-23 augusti 2020, del 3 (examination)

Förkunskaper

• Genomgått Grundkurs i Anatomi
• God allmän kännedom om boxerns byggnad, rastypiska drag, mentalitet och rasstandard.
• Kunskap om exteriören beträffande termer
• Dokumenterat intresse för boxer, visad genom regelbundet aktivt deltagande i Boxerklubbens verksamhet.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning ska du
• Kunna aktuella beskrivningstermer med graderingar.
• Kunna verkställa mätning samt bett- och tandkontroll.
• Kunna bedöma tillgänglighet och temperament.
• Vara beredd att efter godkänd kurs verka som unghundsbeskrivare/exteriörbeskrivare.
• Exteriörbeskrivare skall efter examination kunna bedöma att hunden uppnår den kvalité som krävs för godkännande av exteriör för korning.

Deltagare till exteriörbeskrivareutbildningen anmäls av Svenska Boxerklubben/Avdelninsstyrelsen (AS). Ansökan tillsammans med CV och referenser sändes till sekr@boxerklubben.org
Boxerklubben kan komma att subventionera deltagaravgiften.

Mer information: Inbjudan från SBK:s Utskott för Avel och Hälsa/UGE  Klicka här.
Frågor till Boxerklubben: Anders Härnman, anders@boxerklubben.org