atiboxLogo

Många har säkert läst på Tyska Boxerklubbens webbsida och på facebook att Tyskland tillsammans med nio länder har träffats i Riga för att bilda en ny “boxerorganisation” vid namnet “Weltunion der Boxer” (WUBOX), med säte i Tyskland. Åtta länder har nu meddelat att medlemskapet i ATIBOX ska upphöra fr.om 1 januari 2020. Två länder meddelade för sent, enligt stadgarna, och är då medlemmar till och med 31 december 2020.

Många har säkert läst på Tyska Boxerklubbens webbsida och på facebook att Tyskland tillsammans med nio länder har träffats i Riga för att bilda en ny “boxerorganisation” vid namnet “Weltunion der Boxer” (WUBOX), med säte i Tyskland. Åtta länder har nu meddelat att medlemskapet i ATIBOX ska upphöra fr.om 1 januari 2020. Två länder meddelade för sent, enligt stadgarna, och är då medlemmar till och med 31 december 2020.

Sverige är också missnöjda med hur ATIBOX har skötts de senaste åren. Men då är det på General Assembly, där alla medlemsländer deltar, som man bör framföra sitt missnöje. Man ska inte bjuda in speciellt utvalda länder till ett internt möte för att komma överens om en strategi/agenda till General Assembly, och då valen inte gick enligt agendan så lämnade man möteslokalen i protest. Detta är inte demokratiskt!
Nej, Sverige kan aldrig stödja ett sådant agerande!.

Tyvärr har händelsen på ATIBOX General Assembly i Rumänien fortsatt på sociala nätverk med falska påståenden och påhopp på personer inom ATIBOX organisationen och framförallt på ATIBOX president Prof. Dr, Milos Lucic. Det har inte enbart varit “nättroll”på sociala medier, utan också ett dokument på ett medlemslands webbsida har publicerats med falska påståenden som är grundlösa och oacceptabla, och också förolämpande. Detta agerande är inte värdigt varken för ATIBOX eller för boxervärlden!
Vi är alla i det “Nya ATIBOX Presidiet” missnöjda med hur ATIBOX skötts under många år och vi kommer göra allt för att återupprätta förtroendet för ATIBOX. Det är trots allt 24 medlemsländer som tror på oss!
Vid senaste ATIBOX mötet uppdrogs till mig att tillsammans med Maritha Östlund Holmsten och Milos Lucic arbeta fram ett förslag på “ATIBOX Strategy and Action plan”. Nu när arbetet påbörjats har också Nigel Ralling och Knut Brodal tillkommit till arbetsgruppen. Ett utkast är nu ute på remiss till medlemmarna i arbetsgruppen för att i februari/mars slutligen presenteras/beslutas av ATIBOX presidium. Detta dokument kommer efter beslut tillsändas våra medlemsländer och naturligtvis offentliggöras för boxervärlden på ATIBOX webbsida.
Men redan nu kan vi informera att ett seminarium kommer att anordnas i samband med ATIBOX World Show i Belgien 2020. Seminariet kommer att behandla spondylos och njursjukdomar hos boxer. En första information finns publicerad på ATIBOX webbsida under rubriken NEWS! Fortsättningsvis planeras ett seminarium samtidigt med ATIBOX World Show i Ungern 2021 och Spanien 2022.
Naturligtvis är alla välkomna till seminarierna!

Många undrar säkert hur det blir för tävlande från icke medlemsländer i ATIBOX IGP World Championship och ATIBOX FH World Championship. På ATIBOX webbsida under rubriken NEWS är en reviderad regelupplaga publicerad, som också är anpassad för tävlande från icke medlemsländer. Vi hälsar alla välkomna till ATIBOX arrangemang. Ingen ska stängas utanför ATIBOX!
Dessutom undrar säkert ni i lokalområden som ansvarar för våra utställningar vad som gäller beträffande vårt krav på domare som ska döma på Boxerklubbens utställningar. De länder som nu har lämnat ATIBOX, tillåts inte domarna upptas på ”Judge list”, så enligt krav från dessa länder, har också domarna från dessa länder tagits bort.
Ni lokalområden som önskar anlita en domare som inte finns upptagen på “Judge list” har som tidigare möjligheten att söka dispens hos Boxerklubbens/AS för den aktuella domaren.
Nuvarande Judge list kommer att slopas! Den domarlista som publicerats av ATIBOX är inte en godkänd ATIBOX lista över domare, utan en lista över domarnamn som tillhandahålls av enskilda länder som sedan publiceras på ”Judge list”.
För att vara med på en godkänd lista bör det finnas fastställda kriterium som domaren måste uppfylla. Så är det inte idag!
Alltså, vi kommer prioritera en ny “Judge list”.
Avslutningsvis; Besök gärna vår webbsida Atibox.dog så finner ni mer information i form av nyheter, protokoll, arrangemang mm.

Anders Härnman
ledamot i Atibox Presidium
ledamot i Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse