För att få uppdaterad information så rekommenderar vi SKK:s sida, SVA samt Jordbruksverket (se länkarna nedan). Från dessa sidor når man även motsvarande norska myndigheter där en regelmässig uppdatering sker.
Om en klubb väljer att skjuta upp kurs eller tävling eller motsvarande, alternativt ställa in är detta ett beslut som varje enskild klubb fattar. Något motsvarande beslut som NKK har fattat ang. kommande helg, där man avlyst alla utställningar, prov och tävlingar har inte ansetts befogat då vi i Sverige inte har motsvarande sjukdomsläge.
SKK uppmanar ändå till ökad uppmärksamhet på hundarnas hälsotillstånd.

Rekommenderade länkar:

SKK
https://www.skk.se/sv/?newsitem=160130

SVA
https://www.sva.se/ej-i-meny/sjuka-hundar-i-norge

Jordbruksverket 
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/sjukahundarinorge