Den här gruppen passar ekipage med tidigare erfarenhet av IGP och som vet vad som krävs av hund och förare samt är väl insatta i hur sporten fungerar. Träningen är upplagd och inriktad mot tävling.

robertLindstrom

Robert Lindström heter jag och detta blir mitt fjärde år som instruktör på Boxerlägret. Jag är uppvuxen med hund men hundintresset kom på allvar igång 1995 då den första boxern från Kennel Engelaiz gjorde entré. Jag har sedan dess varit rasen trogen.

Våren 1997 utbildade jag mig till hundförare inom polisen och sedan följde 11 roliga år som patrullhundförare i Västra Götaland, alltid med en boxer som tjänstehund bak i bilen. Under denna tid fick jag även möjlighet att utbilda mig till polisiär hundinstruktör, besiktningsman/mentaltestare samt skyddsfigurant inom polisen, men även som svenskskyddsfigurant via SBK. Sedan 2008 jobbar jag heltid på dressyrplatsen Råhult i Region Väst, där jag huvudsakligen fungerar som ett stöd till andra instruktörer, mental/lämplighetstestar blivande polishundar och väktarhundar samt tyvärr även en del omhändertagna så kallade farliga hundar. Utöver detta håller jag en del hundrelaterade utbildningar, kvalitetssäkrar hundekipage samt ansvarar för inköp av på både hundar och utrustning.

Jag har haft förmånen att figurera på ett stort antal tävlingar och mästerskap genom åren bl a 6  Polis SM, 1 Nordiskt Polismästerskap samt 3 civila SM i svenskskydd mm. Detta har gett en ganska stor erfarenhetsbank, men också kostat på vad gäller skador och slitage. Vid sidan av tjänsten har jag hela tiden försökt tävla civilt med mina hundar. Mina tre sista tjänstehundar tävlade alla i elitklass spår med några bra placeringar på Boxer SM och även något cert. Med Acke kom jag även 2:a på polis SM i spårhundsklassen. Jag har även tävlat elitklass sök samt blivit uppflyttad till högreklass skydd med det gamla regelverket. Under senare år har jag blivit mer nyfiken på IPO delen och har långsamt växlat över helt till detta idag. Jag har för närvarande ”bara” en liten tik hemma. Hon heter Dundra och är idag 4,5 år gammal och har sedan förra Boxerlägret tagit cert i IGP.

Jag har på senare år begränsat mina åtaganden kraftigt när det kommer till att hålla läger, men har valt att göra ett undantag för Boxerlägret då jag brinner för rasen som en arbetande hund. Att tidigare läger dessutom varit väldigt välarrangerade, samt att jag haft så trevliga och välmotiverade deltagare gjorde också valet enklare att förlägga ytterligare en semestervecka på Tånga Hed.

Som instruktör är jag inte styrd av någon fast metod, utan jag tror mer på en individanpassad och resultatinriktad dressyr baserad på mål, förkunskap samt hundens mentalitet och egenskaper. Grundtanken är att alltid arbeta med glada arbetsvilliga hundar, där man delar upp moment och prickskjuter på problem och hela tiden belönar upp bra beteenden.