Artikelindex

Budföring och uppletande

I bruksprovets specialmoment ingår budföring eller uppletande beroende på vilken klass man är i. 

Budföring

Hunden ska på kommando springa från hundföraren till en främmande person som står på 50 till 100 meters avstånd. Där ska hunden sätta sig i fotposition. På kommando från denna person ska hunden springa tillbaka och sätta sig fot hos hundföraren.

budforing

Uppletande

Hunden ska leta upp och hämta föremål som ligger inom en yta på 50 x 50 meter. Föremålen ska lämnas över till hundföraren. Hundföraren får bara röra sig längs med ytans ena kant.

uppletande