Artikelindex

Träna och tävla din boxer 

Det finns många möjligheter att aktivera din boxer där du sedan också har möjlighet att tävla om intresse finns. Många som tränar någon av tävlingsgrenarna som beskrivs nedan har aldrig haft en plan att tävla utan tränar bara för glädjen att aktivera sin hund. För många kan det vara motiverande att ha en tävling att arbeta mot i sin träning.

Nedan följer en kort beskrivning av de tävlingsgrenar du kan delta i tillsammans med din boxer. Vi har även ställt två snabba frågor till aktiva boxerägare som tävlar eller tävlat i respektive gren. Frågorna rör vad som gör att det är så roligt att tävla och träna just den grenen och vad de gör för att aktivera sin boxer om de inte kan träna sin huvudgren.

tavlaOchTrana


Bruksprov

Bruksprov är ett samlingsnamn för fem tävlingsgrenar som anordnas inom Svenska brukshundsklubben (SBK) och bygger på en militär tradition. Tävlingsgrenarna skydd, sök, spår, rapport och patrull utgörs av två moment. Dels ett specialmoment och dels en lydnadsdel som tillsammans bildar ett helt bruksprov/tävling.

I specialmomentet ingår budföring eller uppletande beroende på vilken klass man är i. Tävlingarna är uppdelade i olika klasser (svårighetsgrader). Man börjar i appellklass och kan sedan avancera till högre klasser. Högsta klassen kallas elitklass. Skydd, sök spår, rapport, patrullhund, lydnad, budföring och uppletande beskrivs lite mer ingående längre ner på denna sida. 

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov

bruks

 


Rapport

Rapport är del av bruksprovet där man låter hunden springa ensam mellan flera olika stationer med ett meddelande hängandes i halsbandet. Avståndet mellan stationerna utökas under tävlingens gång och blir till slut flera kilometer.

rapportLisa

Lisa Nolmark, Västra lokalområdet

Vad är det som gör att du tycker att Rapport är så roligt tillsammans med din boxer?

Rapport är extremt nervkittlande och känslosam bruksgren. Det krävs mycket psykisk styrka av en rapporthund att springa rapportsträckorna själv genom skogen. På grundsträckan avlossar 2 skyttar skott när varje hund passerat. För den hund som har rätta förutsättningar är rapport en fantastisk gren.Vi rapportare önskar att alla boxrar ska prova på, kanske din boxer har det som krävs? Rapport är den enda bruksgren där ekipaget består av en hund och två förare;huvudförare och medförare. Huvudföraren är den som ansvarar och tävlar i de övriga momenten, lydnad & uppletande.

Om du inte skulle kunna tävla med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Vi skulle fortsätta att göra rapportrelaterade övningar, intervallträning för att konditionsträna hunden samt simma. Spårarbetet är stimulerande och utvecklande för hundarna; frispår, skogspår, IGP-spår samt olika sorts hårda spår. Uppletande och lydnadsmomenten i brukset är kul för hundarna. Självklart prioterar vi att ha en riktigt vardagslydig boxer som vi kan lita på. Träna IGP nån gång är liksom julafton för en boxer, även om man inte ska tävla i den grenen. Tror att vi fortsätter som vi gör idag, växeltränar och jobbar på att utveckla hunden så mycket vi tillsammans förmår.

rapportLisaStrackorna

Ytterligare info hittar du via länken nedan.

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/rapport


Spår

Tävlingsgren där man låter hunden följa en persons doftspår. Personen har gått ut spåret en till två timmar tidigare och har då placerat ut ett antal träpinnar. När hunden leder sin förare runt spåret ska hunden visa sin förare var spåret går och träpinnarna ligger. Träpinnarna tar föraren med sig som bevis för att ekipaget har följt spåret i sin helhet.

 

sparKarin

Karin Lehrman, Närke Värmlands lokalområde

Vad är det som gör att du tycker att Spår är så roligt tillsammans med din boxer?

För mig som inte har ett speciellt vässat lokalsinne så är jag verkligen helt utlämnad åt min hund i spåret! Det är en så häftig känsla att dras runt i skogen och få ta emot de där värdefulla pinnarna allteftersom de ramlar in. Jag upplever också att min hund växer av att få sitta i förarsätet fullt ut .

Om du inte skulle kunna tävla i Spår med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Det beror förstås på av vilken anledning vi inte kan spårträna. När snön ligger djup brukar vi ha spåruppehåll även om vi, i teorin, skulle kunna spåra på plogade ytor. Då pulsar vi i snön o vässar på lydnadsdelen.

Om spåret vore helt kört så hade jag gärna ändå försökt få till någon nosaktivitet. Godissök i naturen allra minst. Eller gärna testa NoseWork som också verkar jättekul.

Ytterligare info hittar du via länken nedan.

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/spar


Sök

Tävlingsgren där hunden ska leta efter personer som ligger gömda i skogen. För att hunden inte ska kunna spåra sig fram till den gömda personen har ett antal människor gått härs och tvärs över tävlingsområdet. Längs med tävlingsområdets mittlinje har en “stig” markerats i terrängen. Hundföraren får bara röra sig längs med stigen och dirigerar sin hund därifrån.

sokEva

Eva Folkesson, Närke Värmlands lokalområde

Vad är det som gör att du tycker att Sök är så roligt tillsammans med din boxer?

Boxern är som gjorda för att köra sök. Dom älskar att arbeta/få uppskattning för vad dom gör, springa ute i skogen, arbeta tillsammans med sin förare och samtidigt arbeta självständigt med mod, styrka och engagemang. Dom älskar människor och missar sällan en gömd figurant. Dom växer som individer och är stolta över att få visa upp vad dom kan.

Relationen mellan mig som förare och min boxer blir bättre och tryggare.

Om du inte skulle kunna tävla Sök med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Jag älskar att göra saker som min hund tycker om. Vadhelst man introducerar för sin boxer blir ett glädjeämne under förutsättning att man gör det på Boxerns villkor - och dom villkoren är inte högt satta: Bara att det ska vara roligt!

  • Att lära sin Boxer att spåra är liksom söket någonting som får hunden att stoltsera med sina bruksegenskaper: dvs Arbeta, vara i Skogen, Samarbeta med sin förare, Lösa problem och få belöning för sina insatser.
  • Lydnadsträning är också ofta uppskattat hos Boxern såvida det inte blir för tjatigt och med alltför mycket nötande.

Därför tycker jag att:

  • Rallylydnad passar mig och min Boxer bättre pga att det inte är så enformiga moment och inte så mycket millimeterprecision.
  • Nosework vet jag uppskattas av många Boxrar och deras ägare. Det har fördelen att den förstärker deras gemensamma kommunikation på ett mycket positivt sätt.
  • Agility är kanske inte Boxerns bästa sport pga deras kroppskonstitution som gör att dom är lite klumpiga på agilitybanan - men säg den Boxer som inte med Glädje flänger ett agilityvarv med både tunnlar, hopphinder, A-hinder och slalom när tillfälle ges.

Ytterligare info hittar du via länken nedan.

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/sok


Skydd

Den del av provet som man i första hand associerar med skydd är när din boxer antingen  ska bevaka, stoppa en flyende person eller avvärja kraftiga hot mot föraren. I tävlingssammanhang ingår även nosarbete såsom sök, spår och lydnad. För att få tävla måste föraren ha en tävlingslicens som han eller hon får genom rekommendation av sitt distrikts skyddsansvarig i kombination med att ha genomgått en teoretisk utbildning (behörighetsutbildning) via Svenska Brukshundklubben.

  svenskskyddRobert

Robert Lindström, Västra lokalområdet

Vad är det som gör att du tycker att Skydd är så roligt tillsammans med din boxer?

Svenskskyddet är väldigt utmanande och allsidigt och när man kommer upp till elitklass så ingår även spår, upplet, sök och lydnad förutom själva skyddsdelen.
Tävlingsformen harmoniserade även väldigt bra med polisens dåvarande prövningsordning vilket gjorde det enkelt att kombinera med min tjänst som patrullhundsförare.
Eftersom jag var väldigt aktiv som skyddsfigurant så blev det ett ganska naturligt val.

Om du inte skulle kunna tävla Skydd med din boxer hur hade du aktiverat den då?

I nuläget har jag gått över till att träna IGP dels pga jag var nyfiken på tävlingsformen dels för att det harmoniserar bättre med med min nuvarande yrkesroll med renodlad sökhund. Utöver tävlingsträningen lägger jag en hel del tid på konditionsträning samt kongsök, allt för att aktivera och stimulera min bästa kompis.

Ytterligare info hittar du via länken nedan.

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/skydd


Patrull

En patrullhund ska klara att spåra och upptäcka luftvittring samt ljud från människor inom ett begränsat område. Vid träning av patrullhund är det önskvärt att träna i grupp med andra patrullhundsförare då man är beroende av andra personers luftvittring och ljud. Träningen bygger på att motivera hunden att upptäcka luftvittring och ljud från dolda människor genom belöning i form av exempelvis godis eller leksak.

patrullLinnea

Linnéa Pettersson, Östra lokalområdet

Vad är det som gör att du tycker att Patrull är så roligt tillsammans med din boxer?

Varför jag tycker det är roligt att arbeta tillsammans med just boxer är för att de är en väldigt mångsidig hund. De är fulla av energi och öppna för all typ av arbete. En boxer som patrullhund är givande på många sätt, då de är alerta, sociala och är ofta duktiga spårhundar. Man måste ha tålamod och humor för att träna en boxer och de är det som gör det så kul. Boxerns envishet kommer väl till användning under lite längre arbetspass som en patrullhund ska klara av.

Eftersom mitt intresse är att vara aktiv hundförare i Hemvärnet och inte att tävla i bruksprov - patrullhund. Så är Fagra numer aktiv inom brukset och lydnad. Hade dock boxern haft ett lämpligt hårlag hade Fagra garanterat varit min kollega inom Hemvärnet, men för den som är intresserad av att tävla i bruksgrenen patrullhund med sin boxer så är det fullt möjligt.

Ytterligare info hittar du via länken nedan.

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/patrull/


Budföring och uppletande

I bruksprovets specialmoment ingår budföring eller uppletande beroende på vilken klass man är i. 

Budföring

Hunden ska på kommando springa från hundföraren till en främmande person som står på 50 till 100 meters avstånd. Där ska hunden sätta sig i fotposition. På kommando från denna person ska hunden springa tillbaka och sätta sig fot hos hundföraren.

budforing

Uppletande

Hunden ska leta upp och hämta föremål som ligger inom en yta på 50 x 50 meter. Föremålen ska lämnas över till hundföraren. Hundföraren får bara röra sig längs med ytans ena kant.

uppletande

 

 


IGP och BSL

IGP

Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung (IGP) är en tävlingsform med gemensamma regler över hela världen. IGP hette IPO t o m 2018-12-31. Tävlingarna består av tre delar. Personspår, lydnad och skyddsarbete. Till skillnad från bruksgrenen skydd sker spårprovet inte i skogsmark utan på fält och en domare bedömer hundens arbete under hela spåret.

Historiskt har skyddsarbetet utgått från den militära användningen av hund. Under stor lydnad ska hunden agera och reagera när en flyende person eller när hundföraren utsätts för ett angrepp. För att hunden ska få delta i en tävling ska hunden först ha klarat ett behörighetsprov. Provet visar att hunden kan ett antal grundläggande lydnadsmoment, att hunden kan hanteras av en främmande person samt hur hunden beter sig i en trafikerad miljö. För att få tävla måste föraren ha en tävlingslicens som han eller hon får genom rekommendation av sitt distrikts skyddsansvarig i kombination med att ha genomgått en teoretisk utbildning (behörighetsutbildning) via Svenska Brukshundklubben.

BSL

BSL - en provform som har samma spår och lydnad samt indelning av klasser som i IGP men saknar skyddsarbetet. Även för BSL krävs ett genomfört behörighetsprov men ingen tävlingslicens.

ipoAgneta

Agneta Lundström, Östra lokalområdet

Vad är det som gör att du tycker att träna IGP är så roligt tillsammans med din boxer?

Det är en aktiv gren där man  får stor nytta av den explosivitet boxern besitter. Mycket aktiv lydnad som också passar en rastypisk boxer. Nu har jag dessutom en som passar för ändamålet då hon har både stor kamplust, stort föremålsintresse och är förig så det gör det förstås roligare.  Spåret är en utmaning då spårkärnan måste följas noga - domaren går med i spåret och ser allt...  Men väldigt roligt när man får till det. Har också ett härligt gäng träningskompisar som gör det ännu roligare!

Om du inte skulle kunna tävla med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Om jag skulle byta gren så skulle det bli sök, en riktigt rolig gren. Tidskrävande men rolig och passar våra boxrar utmärkt! Men även om jag satsar på IGP så kör vi lite sök bara för att det är roligt och för att ha en backup om vi av någon anledning inte skulle kunna fortsätta med IGP. Av samma anledning tränar jag uppletande för att det är en riktigt bra aktivering som lätt görs på promenader om det inte finns tid för mer organiserad träning. Jag anser att någon form av aktivering måste våra boxrar ha för att må bra. Sen behöver man inte tävla. Det gör vi för våran egen skull men såklart väldigt roligt om fler kom till start oavsett vilken gren man väljer.

Ytterligare info hittar du via länken

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/ipo


Drag

Man kan springa, åka längdskidor eller cykla på en vanlig cykel eller kickbike tillsammans med sin Boxer. Vill du träna och tävla drag med din Boxer gör du det genom att sätta en sele på din hund och kopplar den via en flexibel lina till ett midjebälte (eller direkt till din cyckel). Med rösten dirigerar du vilken väg din hund ska ta och om du vill att ni ska öka eller minska takten. Det är ett utmärkt sätt att motionera både dig och din Boxer.

dragAndreas

Andreas Oredsson, Gävle Dala lokalområde

Vad är det som gör att du tycker att träna Drag är så roligt tillsammans med din boxer?

Det absolut bästa med draget tycker jag är samarbetet man bygger upp tillsammans med sin hund, ett samarbete man har nytta av oavsett vad man ägnar sig åt för övrigt! Att kunna gå på max med bibehållen styrning är nog en av de häftigaste känslor man kan uppleva med sin hund. Att man dessutom får egen motion samtidigt som hunden bygger både muskler och kondition är ju bara en bonus.

Om du inte skulle kunna tävla med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Egentligen tycker jag inte att man måste tävla i draget även om det ger en extra dimension. Min pensionerade tävlingshund får numera mest lunka med lös i sin egen takt på vissa lättare joggingpass. Vi ägnar oss också åt en del Nosework som jag tycker är en ypperlig aktivitet även för de lite äldre hundarna.

Ytterligare info hittar du via länken

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/drag


Tävlingslydnad

Hundföraren ska be hunden utföra ett antal förutbestämda rörelser, t.ex. “sitt”, “ligg”, “hit” och så vidare. Hunden ska lydigt utföra momenten med precision.

tavlingslydnadCecilia

Cecilia Rönnbäck, Övre Norrlands lokalområde

Vad är det som gör att du tycker att Tävlingslydnad är så roligt tillsammans med boxer?

Jag tycker lydnad tillsammans med en boxer är roligt för att det är en utmaning att få till alla moment och själva känslan. Med en boxer får man inte allt "gratis" till skillnad från vissa andra raser som är mer lättlärda och det är det som är utmaningen. Det gäller att hitta sättet att samarbeta på så hunden förstår att den alltid vinner något på att samarbeta och framförallt känner sig som en vinnare. Konsten att lyckas behålla den höga energin, glädjen i allt vi gör och samtidigt kunna vara samlad är något vi alltid tränar på. Lydnad uppfattas ofta som stelt och trist men med en boxer som utför allt med stor glädje och tigger om att få jobba vidare så är lydnad allt annat än trist och stelt. Mitt mål är att alltid ha kul på träning/tävling och vara det där ekipaget som andra minns som ett glatt och trevligt ekipage, oavsett hur det går.

Om du inte skulle kunna tävla Tävlingslydnad med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Om jag inte skulle träna/tävla lydnad..... Det var en svår fråga. Jag har förutom att tränat/tävlat ren lydnads lydnad med mina boxrar även tränat/tävlat bruksspår, drag och agility, samt någon enstaka start i rallylydnad. Nu när två av dom blivit äldre och är pensionerade så aktiveras dom med skogspromenader, aktivitetsleksaker men även lydnad och spår på den nivå dom klarar av det. Jag älskar att jobba med mina hundar och testar gärna olika grenar. Det ena utesluter inte det andra. Jag plockar bland annat upp glädje, fart och lyhördhet i agilityn. Samarbete, noggrannhet i lydnaden. Uthållighet och kondition i draget. Självständighet och självförtroende i  spårarbetet.

Ytterligare info hittar du via länken

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov


Rallylydnad

Liknar tävlingslydnad men i stället för att det är samma program på alla tävlingar varierar de mellan tävlingstillfällen. På tävlingsplanen finns ett stort antal skyltar utställda. Dessa beskriver en bana och vid varje skylt ska du och din hund utföra det moment som beskrivs. Banans längd och antalet möjliga skyltar ökar för varje klass.

rallylydnadAmanda

Amanda Pettersson, Mellannorrlands lokalområde

Vad är det som gör att du tycker att Rallylydnad är så roligt tillsammans med din boxer?

Jag gillar rallylydnad för att det är lite mer lekfullt och varierande än den vanliga strikta lydnaden. I rally får du uppmuntra, prata och använda ditt kroppsspråk mycket mer än i andra sporter och det har gjort att jag och Diina har blivit ett bättre team på tävlingsplanen. Vi har tävlat i både lydnad och brukslydnad och då har det varit skönt att också få ha haft rallyn att kunna "släppa loss" lite på. Jag har inte alls känt samma press på rallyplanen som på lydnadsplanen och det gör att jag gillar och uppskattar rallyn väldigt mycket.

Om du inte skulle kunna tävla Rallylydnad med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Diina har idag gått i tävlingspension. Det vi gör nu förutom att fortfarande träna lättare lydnadsmoment och lite rally, så kör vi mycket styrka, balansövningar och att bara ha roligt och mysigt tillsammans. Vi är mycket ute i skog och mark, där vi balanserar på allt vi kan hitta. Vi jobbar på pilatesbollen och simmar även på vinterhalvåret. Sen är det såklart dagar där vi bara ligger i sängen och myser också och detta är hon så nöjd med.

Ytterligare info hittar du via länken

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad


Nosework

Nose work kommer ursprungligen från USA. Ambitionen var att ge hundar på hundstallar en mer acceptabel tillvaro genom aktivering med mental stimulans i väntan på att få komma till nya hem och familjer. Sporten utövas genom att ett doftämne droppas på ett föremål och placeras ut på ett gömställe, exempelvis en vägg, ett fordon eller i en kartong. Hunden ska söka reda på doften och visa föraren vart doften kommer från.

noseworkIngegerd

Ingegerd Wirén, Närke Värmlands lokalområde

Vad är det som gör att du tycker att tävla Nosework är så roligt tillsammans med din boxer?

Det är en sport som vill framhäva att det ska vara roligt för hunden att jobba. Föraren får inte dra i kopplet eller säga “Nej” till hunden, då kan det bli minuspoäng. Hunden ska få utrymme för att arbeta och söka. De olika söken går på tid och när personen som tar tiden säger “Nu är det 30 sekunder kvar” då blir jag jättetaggad. Jag tycker det är så spännande och Emil har så roligt. När han har markerat rätt så kan han få applåder från domare och tidtagaren och då blir han så stolt! Det är så lätt att hålla på med nosework och han blir riktigt trött efteråt. Man kan träna nosework var som helst, hemma, inomhus, garaget, vardagsrummet. Alla typer och alla åldrar på människor och hundar är välkomna. Är det en hund som är utåtagerande kan den ha ett gult band knutet runt kopplet och då betyder det “kom inte nära med era hundar”, en trygghet för förare och hund.

Jag har även märkt att min yngsta boxer Blixtra nu har blivit mer noggrann i andra sporter, exempelvis i spåret, efter att hon har lärt sig nosework.

Om du inte skulle kunna träna Nosework med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Tidigare tävlade jag tillsammans med Emil i både spår och sök. Men efter en ryggskada har nosework blivit den alternativa aktiveringen som funkar för oss båda.  Nosework är både spännande och mentalt stimulerande.

Ytterligare info hittar du via länken

snwk.se


Räddningshund (sök)

En räddningshunds uppgift är att söka rätt på personer som försvunnit bland rasmassor och sen visa för sin förare var arbetet för att gräva fram den försvunne kan påbörjas. En färdigutbildad räddningshund ska  klara av att arbeta i svåra miljöer såsom på rörliga underlag, höga höjder, i mörker, höga ljud, rök och eld. Hunden tränas under lång tid för att klara av att arbeta och söka av stora områden och för att känna doft av människor på långt avstånd. En räddningshund hjälper räddningspersonal att kunna arbeta snabbare och kunna undsätta nödställda människor.  Godkänd räddningshund klassas som tjänstehund.

raddningSusanne

Susanne Ridderholt, Närke Värmlands lokalområde

Vad är det som gör att du tycker att träna Räddningssök är så roligt tillsammans med din boxer?

Jag har tränat räddning med 3 boxrar. Det bästa med boxern som räddningshund är att de tycker väldigt mycket om att hitta människor. De jobbar inte bara för att få en leksak eller en godis utan för att det är självbelönande. Räddningsträning är socialt både för människor och hundar. Det handlar om att träna hunden för att klara alla tänkbara situationer och störningar. Det är även väldigt fritt och handlar om att lösa uppgiften. Jag tycker det passar boxern för de gillar att lösa saker på sitt sätt. Såklart måste man ha ett samarbete i söket och vara styrbar men det viktigaste är att hitta den som är försvunnen. Det arbetssättet passar boxern!

Om du inte skulle kunna tävla med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Svaret beror självklart på varför jag inte kan tävla. Är det för att hunden är skadad/gammal så att den inte kan tävla så plockar jag de bitar hunden har älskat mest och försöker göra det bra för hunden. Spår till exempel, klarar även halta hundar om man anpassar terrängen. Fotgående utan halter eller tempoväxlingar passar en pensionär. Dessutom släpper jag kraven och låter hunden bestämma. När jag själv var konvalescent under en längre tid så upptäckte jag nosework/specialsök. Det är fantastiskt roligt och kan varieras i det oändliga. Det passar både aktiva hundar med rörelsehindrad förare och aktiva förare med krassliga hundar. I korthet går det ut på att hitta och markera en speciell doft. Det kan göras ute eller inne. I skogen eller i stan. I dagsljus eller i mörkret. Det är bara fantasin som sätter stopp. Det ger perfekt utlopp för våra nyfikna hundars arbetslust utan att man själv behöver anstränga sig alls. En perfekt aktivitet från soffan!

Ytterligare info hittar du via länken

brukshundklubben.se/tjanstehund/raddningshund


Freestyle

Hundsporten freestyle beskrivs som kreativ lydnad till musik. Lättaste sättet att beskriva freestyle - välj ut dina favoritlåtar och få din hund att utföra inövade tricks och konster till musiken och då är ni i hamn. Det finns två grenar inom sporten, freestyle eller heelwork to music (HtM). Freestyle är nästan helt fri vad gäller rörelser och heelwork to music har tio fasta fotpositioner vilket ditt program ska byggas kring. Båda grenarna inbjuder till stor kreativitet för dig och din boxer när ni arbetar till musiken.

freestyleMonika

Monica Opperud, Södra lokalområdet

Vad är det som gör att du tycker att träna Freestyle är så roligt tillsammans med din boxer?

Jag har alltid tyckt att det är roligt med tricks. Gick en helgkurs för ca 20 år sedan men det har inte funnits som kurs där jag bor förrän nu. Ofta ställer man inte samma strikta krav på sig själv och hunden när man tränar freestyle som i andra grenar. Det gör träningen lättsam och rolig. Sporten har stort utrymme för variation och fantasi. Relation och kommunikationen med hund förbättras. Inlärningen bygger på shaping där hunden får tänka. Önskade beteenden förstärks med täta belöningar. Vi kommer nog aldrig tävla i freestyle men lite partytricks har vi lärt oss.

Om du inte skulle kunna träna Freestyle med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Tränar också spår, nosework, lydnad och rallylydnad. Har provat på agility. Om hunden skulle bli skadad och behöva hållas mer stilla så är det nosework, rallylydnad och utvalda moment i freestyle som skulle va skonsam aktivering.

Ytterligare info hittar du via länken

skk.se/sv/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/freestyler/freestyle


Agility

Agility kan enkelt beskrivas som en hinderbana för hundar. Hindren kan bestå t.ex. av gungbräda, tunnel, däck och balansbom. De är utställda i en bana som hundföraren memorerar på förhand. Hundförarens uppgift är att visa hunden med handtecken och kommandon vilken väg hunden ska ta. Den hund som tar sig till banans slut på kortast tid har vunnit tävlingen.

agilityAsa

Åsa Lundberg, Södra lokalområdet

Vad är det som gör att du tycker att träna Agility är så roligt tillsammans med din boxer?

Agility är roligt för att det är fart och fläkt. Det behöver inte vara korrekt för att vara roligt. Passar boxern bra. Det svåra är att inte jämföra sig med andra om man går kurs med boxer. Men hittar man harmonin och tycker det är lika roligt som våra tokiga boxrar är det en utmärkt sport att aktivera dem med. Man behöver inte heller vara en atlet själv. De sköter liksom springet själva. Vi ska bara styra. Och de blir så vansinnigt nöjda med sig själva om de har fått springa och ta alla hinder i en rasande fart. Behöver inte vara i rätt ordning. De är bäst i alla fall! Det är nog det jag älskar mest med agility och boxer.

Om du inte skulle kunna tävla Agility med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Nu gör jag ju både lydnad, rally, spår och sök också. Alla grenar har sin charm. Men som aktivering är ju spåret bra eftersom man kan göra det var som helst och inte behöver vara beroende av andra. Söket är ju toppen eftersom de får både springa och hitta folk men kräver mer tid och anpassning till andra. Men man har trevligt i skogen.

Ytterligare info hittar du via länken

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/agility


Viltspår

Viltspår är ursprungligen ett prov för att utvärdera jakthundars förmåga att genomföra ett eftersök men provet är öppet för alla hundar. Man provar hundens förmåga att följa spåret efter ett skadat djur. Hunden ska leda föraren runt ett spår där en person har dragit en klöv och droppat blod i spåret. 24 h senare påbörjar hunden sitt spårarbete. I slutet av spåret stannar hundföraren hunden och tävlingsledaren avfyrar ett skott för att simulera avlivning av ett upphittat djur. Trots denna störning ska hunden klara att spåra vidare ett hundratal meter och hittat klöven som ligger i spårets slut.

viltsparIrene

Irene Lennstrand, Västra Lokalområdet

Vad är det som gör att du tycker att tävla Viltspår är så roligt tillsammans med din boxer?

Att träna och tävla viltspår är spännande och roligt. Från starten till klöven i slutet kan det ha hänt mycket på ett 24-timmars spår. Väder och vilt kan ha ställt till det. Att bara hålla i linan och följa sin hund i alla typer av terräng - våtmark, täta buskage, berg och kalhyggen. Men "läsa" av spårarbetet så det inte växlar över och man följer färskt spår.  Att hitta fram till klöven och se hundens glädje och stolthet när den bärs med till samlingsplatsen. Det är lycka! Glömt är blöta mossar, risiga granar och utförskana på bergshällar.

Om du inte skulle kunna tävla Viltspår med din boxer hur hade du aktiverat den då?

Att tävla är inte ett måste. Vi gör saker som hundarna tycker är roligt - olika sorts spår, lite skyddsträning men framför allt är det naturupplevelser i skog och mark. Ryggsäck, fika, karta och leta sig fram till en avlägsen sjö i skogen. Det slår allt!

Ytterligare info hittar du via länken

skk.se/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/viltsparprov