Artikelindex

Träna och tävla din boxer 

Det finns många möjligheter att aktivera din boxer där du sedan också har möjlighet att tävla om intresse finns. Många som tränar någon av tävlingsgrenarna som beskrivs nedan har aldrig haft en plan att tävla utan tränar bara för glädjen att aktivera sin hund. För många kan det vara motiverande att ha en tävling att arbeta mot i sin träning.

Nedan följer en kort beskrivning av de tävlingsgrenar du kan delta i tillsammans med din boxer. Vi har även ställt två snabba frågor till aktiva boxerägare som tävlar eller tävlat i respektive gren. Frågorna rör vad som gör att det är så roligt att tävla och träna just den grenen och vad de gör för att aktivera sin boxer om de inte kan träna sin huvudgren.

tavlaOchTrana