Artikelindex

Bruksprov

Bruksprov är ett samlingsnamn för fem tävlingsgrenar som anordnas inom Svenska brukshundsklubben (SBK) och bygger på en militär tradition. Tävlingsgrenarna skydd, sök, spår, rapport och patrull utgörs av två moment. Dels ett specialmoment och dels en lydnadsdel som tillsammans bildar ett helt bruksprov/tävling.

I specialmomentet ingår budföring eller uppletande beroende på vilken klass man är i. Tävlingarna är uppdelade i olika klasser (svårighetsgrader). Man börjar i appellklass och kan sedan avancera till högre klasser. Högsta klassen kallas elitklass. Skydd, sök spår, rapport, patrullhund, lydnad, budföring och uppletande beskrivs lite mer ingående längre ner på denna sida. 

brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov

bruks