Om friskvård

På den här sidan samlar vi tips, filmer och artiklar om friskvård för din boxer. Vad är då friskvård? Det korta svaret är: allt som hjälper din boxer att hålla sig frisk. Friskvård är att fysträna din hund så att den behåller sig normalviktig, bygger styrka och får ökat välbefinnande. Det handlar också om att ge hunden rätt kost, att ge massage, att värma upp hunden före träning och att varva ner efteråt, och att lägga på ett täcke när hunden behöver det. Med friskvård förebygger du skador och ohälsa och göra det också lättare för din hund att rehabilitera en redan uppkommen skada. Samtidigt får du gyllene chanser att träna dig själv och bli ett starkare team med din boxer.

Har du tips om vad vi ska publicera om friskvård, kontakta webredaktion@boxerklubben.org.