Sekretess- och integritetspolicy

Svenska Boxerklubben hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Immateriell egendom

Innehållet på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Svenska Boxerklubben. Du har rätt att länka till innehåll på vår webbplats. Vill du däremot använda bilder, texter eller dylikt på annat sätt måste du ange källan. Svenska Boxerklubben förbehåller sig den immateriella rätten till de bilder, texter, dokument etc. som du skickar in. Du ansvarar själv för att dessa bilder, texter, dokument etc. inte kränker tredje parts immateriella rättigheter.

Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är främst avsedd för Svenska Boxerklubbens medlemmar. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men påtar oss inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet.

Personuppgifter

Svenska Boxerklubben registrerar inga personuppgifter om dig med mindre att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till oss kommer vi att lagra denna information om dig. Vi säljer inte, eller på annat sätt vidarebefordrar, personuppgifter till tredje part. Undantaget från detta är inom SBK/SKK-sfären där vi använder personuppgifterna för att t ex registrera eller uppdatera medlemsskap.

Ej personligt identifierbara uppgifter

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Vi samlar in statistik för att kunna analysera besöksfrekvens, populära sidor, felaktiga anrop mm. Exempel på denna typ av uppgifter är: Vilken typ av webbläsare du använder; den typ av datorsystem du använder; tidpunkt besöket gjordes; vilka sidor du hämtat samt domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats.

Kakor (cookies)

Denna webbplats använder s.k. kakor (cookies). Svenska Boxerklubben använder inte dessa för att på något sätt lagra eller analysera information.

Om Cookies på denna webbplats

Svenska Boxerklubben använder sig av s.k. cookies på denna webbplats. Dock ej för att på något sätt lagra eller analysera information. Även verktyget Joomla, i vilket webbplatsen är utvecklad, använder sig av cookies, t. ex. en s.k. "session cookie" för att hantera inloggningar. Likaså kan olika tredjepartsprodukter använda cookies. Vi använder ej heller dessa för att på något sätt lagra eller analysera information.

Att stänga av Cookies

Normalt kan du stänga av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Gör du detta kommer du begränsa funktionaliteten på denna och många andra webbplatser eftersom cookies används av de flesta moderna webbplatser. Ett bättre alternativ kan vara att använda ett antispyware-program för att ta bort oönskade cookies.