bannerVlo

Nyheter

Hej VLOare!

Dags för årets första nyhetsbrev!

Först ett stort tack till alla som hjälpte till med montern under MyDog! Till nästa år vill vi satsa på en ny look för montern och vi har tillsatt en grupp som ska ta fram ett förslag och en budget. Vill du ingå i denna grupp? Hör då av dig till linda.antonsson@gmail.com.

Ni har väl inte missat att söka VLOs vandringspriser för 2022? Nytt för i år är att vi lagt till FH-spår och Utställning. Sista datum att söka är 31 januari. Läs mer om detta här: https://www.facebook.com/groups/218403694924691/posts/5571135159651491/

Vandringspriserna kommer delas ut på VLOs årsmöte tisdagen 28 februari kl 18.00 på Lerums Brukshundklubb. Vi vill att de som önskar delta anmäler sig antingen via epost till linda.antonsson@gmail.com eller genom att klicka i att de kommer på eventet: https://www.facebook.com/events/1618139541945607/

Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras på hemsidan och i FB-gruppen senast tio dagar innan mötet.

När det gäller vårens planer är det enda som är spikat just nu vår Boxerspecial på Lerum den 6 juni. Vi syns väl där?

Om det finns önskemål från uppfödare om MH under våren behöver vi få in förfrågningar om detta, gärna så snart som möjligt. Kontakta då marlene@engelaiz.nu.

Nu hoppas vi att det snart är vår på ingång, eller åtminstone lite mindre regn och mörker!

Styrelsen

 

loggaMedborgarskolan

Bifogat finner ni valberedningens preliminära förslag till funktionärer till årsmötet 2023.

Valberedningens förslag

Varje enskild medlem har nu möjlighet att nominera ytterligare kandidater. Detta görs till styrelsen i enlighet med den nya valordningen i normalstadgarna § 10.

Styrelsen sammanställer inlämnande nomineringar, kontrollerar medlemskap och vidarebefordrar nomineringarna till valberedningen.

Nomineringen skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2022.

Nomineringen skall innehålla:

  • Namn
  • Vilken funktion som avses
  • Kort presentation
  • Uppgift om att den föreslagne kandiderar

Skickas via mejl till klubbens sekreterare:

Linda Antonsson, linda.antonsson@gmail.com

Vänliga hälsningar

Valberedningen

Svenska Boxerklubben VLO

Hej VLOare!

Nu är det höst på riktigt och dags för årets sista nyhetsbrev.

Adventsvalpen med veteran närmar sig med stormsteg. Anmälningstiden går ut den 6 november, så om ni har en valp (4 och 12 månader) eller en veteran (över 8 år) -- alla raser är välkomna -- så glöm inte att anmäla!

Även om ni inte har en hund att ställa ut i år så är vi väldigt tacksamma om ni tittar in på följande inlägg i VLO-gruppen på Faceboook och ser om ni kan hjälpa till som funktionärer. Styrelsen behöver verkligen er hjälp för att genomföra utställningen!

https://www.facebook.com/groups/218403694924691/posts/5347865871978422/

Vi vill också passa på att påminna om att efter nyår så är det äntligen dags för MyDog igen. VLO har fått i uppdrag av AS att bemanna boxermontern på Rastorget och även till detta behöver vi våra medlemmars hjälp! Kan DU tänka dig att ta ett pass i montern? Hör av dig till linda.antonsson@gmail.com. MyDog äger rum 5-8 januari och det är tre pass varje dag: 09.30-11.30, 11.30-14.00 och 14.00-17.00. Till varje pass behövs minst två personer och en hund. Hundarna måste tycka det är okej att vara i en ganska stökig miljö och inte ha några problem med andra hundar eller med folk.

Hälsningar,

Er styrelse

Hej VLOare!

Nu närmar sig sommaren raskt och här kommer årets andra nyhetsbrev, lite senare än först tänkt men då får vi också med lite mer information till er.

Närmast i tiden ligger vår rasspecial på Lerums Brukshundklubb måndagen den 6 juni. Glöm inte att anmäla era boxrar på länken nedan:

https://brgshow.eu/app/entryForm.php?uuid=b9a82ce1-1bcd-4b98-b907-7a91f60ed2a4

För att bjuda alla utställare och besökare på ett riktigt bra evenemang behöver vi så klart våra medlemmars hjälp. Vi har lagt upp ett inlägg i FB-gruppen om de olika funktionärspassen man kan anmäla sig till:

https://www.facebook.com/groups/218403694924691/posts/4820010141430667/

Eftersom vi hyr planen på Lerum från dagen före utställningen har styrelsen också beslutat att söndagen den 5 juni blir det ett medlemsmöte i samband med att vi ställer i ordning inför utställningen (gör ringar, sätter upp tält, osv). Se separat kallelse för mer information.

Vi har under våren genomfört ett uppfödar-MH och vi planerar för ett MH även under hösten.

Styrelsen har även tagit beslut om att vi ska genomföra Adventsvalpen i år, naturligtvis förutsatt att inte restriktionerna återinförs. Boka gärna in den 26 november redan nu!

Med önskan om en härlig fortsättning på våren,

Er styrelse

Nedan finner ni årsmötesförhandlingarna för VLOs årsmöte 2022.

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Budget 2022

Balansrapport 2021

Resultatrapport 2021

Revisionsberättelse 2021

OBS: Ändrad tid & plats för VLOs årsmöte!

Då nytt beslut hann tas innan restriktionerna lyftes kommer årsmötet att hållas via Zoom även i år och för att fler förhoppningsvis ska kunna delta flyttas det fram till 18.00 den 13 februari.

Anmäl er till linda.antonsson@gmail.com för att få Zoom-länken utskickad.

Slutligen, ett viktigt upprop inför årsmötet. Vi behöver tre namn till valberedningen. Valberedningen måste tillsättas på årsmötet och de sista åren har det varit så få som har kommit på mötet att det nästan inte gått att få ihop en valberedning. Om VLO ska kunna fortsätta att finnas till som lokalområde behöver vi fler medlemmar som engagerar sig, så snälla, hör av er till linda.antonsson@gmail.com om ni kan tänka er att vara med i valberedningen.

Hej VLOare!

Nu närmar sig sommaren raskt och här kommer årets andra nyhetsbrev, lite senare än först tänkt men då får vi också med lite mer information till er.

Närmast i tiden ligger vår rasspecial på Lerums Brukshundklubb måndagen den 6 juni. Glöm inte att anmäla era boxrar på länken nedan:

https://brgshow.eu/app/entryForm.php?uuid=b9a82ce1-1bcd-4b98-b907-7a91f60ed2a4

För att bjuda alla utställare och besökare på ett riktigt bra evenemang behöver vi så klart våra medlemmars hjälp. Vi har lagt upp ett inlägg i FB-gruppen om de olika funktionärspassen man kan anmäla sig till:

https://www.facebook.com/groups/218403694924691/posts/4820010141430667/

Eftersom vi hyr planen på Lerum från dagen före utställningen har styrelsen också beslutat att söndagen den 5 juni blir det ett medlemsmöte i samband med att vi ställer i ordning inför utställningen (gör ringar, sätter upp tält, osv). Se separat kallelse för mer information.

Vi har under våren genomfört ett uppfödar-MH och vi planerar för ett MH även under hösten.

Styrelsen har även tagit beslut om att vi ska genomföra Adventsvalpen i år, naturligtvis förutsatt att inte restriktionerna återinförs. Boka gärna in den 26 november redan nu!

Med önskan om en härlig fortsättning på våren,

Er styrelse

Hej VLOare!
 
Nu är det dags att söka Svenska Boxerklubben VLO:s vandringspriser för 2020-2021!
 
Följande finns att söka:
 
  • LO-mästare i bruks, tre bästa resultaten i bruks, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • LO-mästare i igp/bsl, tre bästa resultaten i igp/bsl, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • LO-mästare i lydnad, tre bästa resultaten i lydnad, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • Henry Ahlboms minnespris, det bästa resultatet i bruks.

Tveka inte utan skicka in dina resultat nu, man vinner inget om man inte söker!!!

Skicka in dina resultat till linda.antonsson@gmail.com och inkludera tävlingsdatum, klass, resultat och ditt och hundens namn!

SISTA DAG ATT SÖKA är 31 januari 2022!

Priserna delas ut (alt. vinnare kungörs om det blir ett digitalt möte) på VLO:s årsmöte 13 februari.

Valberedningens preliminära förslag på avdelningsstyrelse har nu skickats ut och följer nedan. Då förslaget var något fördröjt har nomineringsperioden förlängts till den 21 januari 2022. 
 
För att nominera ytterligare kandidater måste dessa skickas via ditt lokalområde; enskild medlem kan inte skicka in förslag direkt till AS.
Medlemmar i VLO skickar sina förslag till linda.antonsson@gmail.com.
 
Förslag måste innehålla följande:
 
- vilken funktion som avses,
- namn,
- uppgift om att den föreslagna kandidaten kandiderar.
Presentation av valberedningens preliminära förslag:
 
Ordförande: Åsa Danielsson. Omval 1 år
Vice ordförande: Maritha Östlund Holmsten. Omval 2 år
Sekreterare: Kristin Bergström Kvarstår 1 år
Kassör: Eva Smedjeborg Kvarstår 1 år
Ledamot: Anders Härnman Kvarstår 1 år
Ledamot; Hans Åhnström Nyval 2 år
Ledamot: Vakant, Fyllnadsval 1 år
Suppleant: Maria Nilsson Kvarstår 1 år
Suppleant: Vakant, Nyval 2 år
Revisor, PO Sundelin
Revisor, Mikael Pålblad,
Revisorsuppleant, Cecilia Borgljung

Valberedningens förslag till VLOs styrelse 2022

Finns andra kandidater nomineras de efter stadgarna under perioden 15 november - 15 december till styrelsen:

Utdrag ur normalstadgarna:

Moment 2 Valberedning

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag
delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.
Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen
en lista över samtliga inkomna förslag.
Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska
nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda
senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta,
tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de
nominerade kandidaterna.