bannerVlo

Nyheter

Hej VLOare!

Dags för årets första nyhetsbrev!

Först, ett par påminnelser.

Ni har på er fram till den 21 januari att skicka in förslag på kandidater att nominera till Avdelningsstyrelsen. OBS: Ni skickar eventuella förslag till linda.antonsson@gmail.com då man nominerar genom sitt lokalområde, ej direkt till AS. Läs mer om detta här: https://www.facebook.com/groups/218403694924691/posts/4450565408375144/

Om ni tävlat med er boxer under 2020 och/eller 2021 kan ni söka VLOs vandringspriser. Läs mer om detta här: https://www.facebook.com/groups/218403694924691/posts/4481519148613103/

Vandringspriserna kommer delas ut (alternativt kungöras om mötet blir digitalt) på VLOs årsmöte söndagen den 13 februari kl. 14:00 på Lerums Brukshundklubb. Vi har även bokat en plan från 12:00 för gemensam träning för de som önskar.

VIKTIGT: I fall att smittsituationen förvärras och/eller det blir ett stort antal deltagare kommer mötet att hållas digitalt på Zoom. För att underlätta oss att ta beslut om fysiskt eller digitalt möte vill vi att de som önskar delta anmäler detta till linda.antonsson@gmail.com.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar senast 10 dagar innan mötet samt publiceras på hemsidan.

Vi återkommer längre fram med information om vårens planer, det enda som är spikat just nu är vår Boxerspecial på Lerum den 6 juni.

Styrelsen

Hej VLOare!
 
Nu är det dags att söka Svenska Boxerklubben VLO:s vandringspriser för 2020-2021!
 
Följande finns att söka:
 
  • LO-mästare i bruks, tre bästa resultaten i bruks, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • LO-mästare i igp/bsl, tre bästa resultaten i igp/bsl, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • LO-mästare i lydnad, tre bästa resultaten i lydnad, behöver inte vara samma klass. Pris även till tvåan och trean. Du kan söka på endast två resultat också men totalsumman delas fortfarande på tre.
  • Henry Ahlboms minnespris, det bästa resultatet i bruks.

Tveka inte utan skicka in dina resultat nu, man vinner inget om man inte söker!!!

Skicka in dina resultat till linda.antonsson@gmail.com och inkludera tävlingsdatum, klass, resultat och ditt och hundens namn!

SISTA DAG ATT SÖKA är 31 januari 2022!

Priserna delas ut (alt. vinnare kungörs om det blir ett digitalt möte) på VLO:s årsmöte 13 februari.

Valberedningens preliminära förslag på avdelningsstyrelse har nu skickats ut och följer nedan. Då förslaget var något fördröjt har nomineringsperioden förlängts till den 21 januari 2022. 
 
För att nominera ytterligare kandidater måste dessa skickas via ditt lokalområde; enskild medlem kan inte skicka in förslag direkt till AS.
Medlemmar i VLO skickar sina förslag till linda.antonsson@gmail.com.
 
Förslag måste innehålla följande:
 
- vilken funktion som avses,
- namn,
- uppgift om att den föreslagna kandidaten kandiderar.
Presentation av valberedningens preliminära förslag:
 
Ordförande: Åsa Danielsson. Omval 1 år
Vice ordförande: Maritha Östlund Holmsten. Omval 2 år
Sekreterare: Kristin Bergström Kvarstår 1 år
Kassör: Eva Smedjeborg Kvarstår 1 år
Ledamot: Anders Härnman Kvarstår 1 år
Ledamot; Hans Åhnström Nyval 2 år
Ledamot: Vakant, Fyllnadsval 1 år
Suppleant: Maria Nilsson Kvarstår 1 år
Suppleant: Vakant, Nyval 2 år
Revisor, PO Sundelin
Revisor, Mikael Pålblad,
Revisorsuppleant, Cecilia Borgljung

Valberedningens förslag till VLOs styrelse 2022

Finns andra kandidater nomineras de efter stadgarna under perioden 15 november - 15 december till styrelsen:

Utdrag ur normalstadgarna:

Moment 2 Valberedning

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag
delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.
Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen
en lista över samtliga inkomna förslag.
Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska
nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda
senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta,
tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de
nominerade kandidaterna.