bannerVlo

Aktiviteter

 

kallelseMedlemsmote

 

Dags för medlemsmöte! Mötet kommer äga rum dagen innan vår utställning och det tänkta dagsschemat är:
 
12.00 Utställningsförberedelser
13.00 Lunch
14.00 Möte
 
Därefter tänker vi oss lite gemensam träning.
 
Högst preliminär dagordning:
 
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordningen
§ 3 Val av justerare
§ 4 Övriga frågor
§ 5 Mötets avslutande
 
Kom gärna med förslag om det är något ni vill diskutera! Vill ni diskutera kursverksamhet, MH/MT, utställningar, etc? Vad vill NI att ert lokalområde ska göra för er framöver och vad kan ni tänka er att göra för ert lokalområde?
 
 
OBS: Man kan så klart komma utan att anmäla sig men för att kunna beräkna hur mycket mat som behövs till lunchen är vi väldigt tacksamma om de som vill komma till lunchen anmäler sig till linda.antonsson@gmail.com.

vloAnnonsBoxerspecial2022

Till samtliga Boxerspecialer 2022