bannerVlo

Styrelse, revisorer samt valberedning

Styrelse 2020

Ordförande Malin Andersson   ordf@vlo.boxerklubben.org
Sekreterare Linda Antonsson   sekr@vlo.boxerklubben.org
Kassör Annicka Nyberg   kassor@vlo.boxerklubben.org
Vice ordförande Marlene Mussawir   marlene@engelaiz.nu
Ledamot Elin Sörensson   elin_hon@hotmail.com
Ledamot Emma Silén   eksjostedt@gmail.com
Ledamot Maria Streck    
Suppleant Anna Romlöv    
Suppleant Linda Assergård    

 


Revisorer 2020

Revisor Aino Börgesson-Fägervall
Revisor Carin Bernander
Revisorsuppleant Lisbeth Jonsson
Revisorsuppleant Ann-Christine Åwall


 Valberedning 2020

Sammankallande Elisabet Wessman
Ledamot Catrine Lorensson
Ledamot Harry Dahlgren