bannerVlo

Grupper i VLO

Mentalgruppen

Kontaktperson: Marlene Mussawir

Vi försöker att arrangera MH vår och höst samt helst ett MT om året. Vi arrangerar också exteriörbeskrivningar vid behov, antingen i samband med våra MT eller i samband med vår boxerspecial.

Utbildnings-, tävlings- och lägergruppen

Kontaktperson: 

Vi försöker också anordna kurser eller träningshelger någon eller några gånger per år, beroende på intresse. På hösten arrangerar vi ett populärt helgläger förlagt till Tånga Hed. 

Utställningsgruppen

Kontaktperson: Malin Andersson

Vi anordnar en boxerspecial per år och en inofficiell valputställning runt 1:a advent kallad Adventsvalpen.

PR-gruppen

Kontaktperson: 

VLO ansvarar för Boxerklubbens rasmonter på MyDog-utställningen.

Webbgruppen

Kontaktperson: Linda Antonsson

I VLO informerar vi om aktiviteter både via vår hemsida och vår Facebook-grupp som du hittar på https://www.facebook.com/groups/218403694924691/. Vi försöker också att lägga upp alla evenemang som event på Facebook så att man kan följa dem där.