bannerVlo

Grupper i VLO

Mentalgruppen

Kontaktperson: Marlene Mussawir

Vid klubbstugan på Alleby har vi en egen MH- och MT-bana. Vi försöker att arrangera MH vår och höst samt helst ett MT om året. Vi arrangerar också exteriörbeskrivningar vid behov, antingen i samband med våra MT eller i samband med vår boxerspecial.

Utbildnings-, tävlings- och lägergruppen

Kontaktperson: Emma Silén

Vi har en egen appellplan vid vår klubbstuga och där anordnar vi ett KM på våren och ett officiellt Lydnadsprov på hösten. Vi försöker också anordna kurser eller träningshelger någon eller några gånger per år, beroende på intresse, samt öppna träningskvällar någon gång i månaden under passande årstider. På hösten arrangerar vi ett populärt helgläger förlagt till Tånga Hed. 

Utställningsgruppen

Kontaktperson: Malin Andersson

Vi anordnar en boxerspecial per år. Vi har traditionellt sett anordnat en inofficiell valputställning i december varje år, men vi håller just nu på att söka nya lokaler till denna.

PR-gruppen

Kontaktperson: Elin Sörensson

Alla våra medlemmar och de som är nyfikna på rasen är välkomna till vår årliga Familjedag ute på Alleby. VLO ansvarar dessutom för Boxerklubbens rasmonter på MyDog-utställningen.

Webbgruppen

Kontaktperson: Linda Antonsson

I VLO informerar vi om aktiviteter både via vår hemsida och vår Facebook-grupp som du hittar på https://www.facebook.com/groups/218403694924691/. Vi försöker också att lägga upp alla evenemang som event på Facebook så att man kan följa dem där.