SLOs årsmöte kommer att hållas digitalt i år på grund av rådande pandemi.

Årsmötet är den 13/2 kl 12.00.

Anmälan görs senast den 10/2 till styrelse@slo.boxerklubben.org.

Mötet kommer att hållas via Zoom och länk till mötet kommer att skickas ut till de som anmält sig någon dag innan mötet.

Hoppas vi hörs på mötet!
Styrelsen i SLO