Valberedningens förslag på SLOs styrelse 2022

Har du som medlem ett förslag till SLOs styrelse?
Skicka då in ditt förslag enligt stadgarna till styrelse@slo.boxerklubben.org senast den 15/12.