Ny Hedersutmärkelse sedan år 2020 framtagen av ÖLO-styrelsen.

Makarna Johanssons hedersutmärkelse delas ut varje år till minne av makarnas generösa arvsgåva till Svenska boxerklubbens Östra lokalområde.

Utmärkelsen ges till en person eller organisation som under året bidragit med särskilt fina insatser för boxerrasen eller lokalområdets utveckling.
Samtliga ÖLO-medlemmar kan nominera kandidater. Beslut tas av ÖLOs styrelse.
Utmärkelsen består av en tryckt plakett med mottagarens namn och en motivering till styrelsens val.
Delas årligen ut på ÖLOs årsmöte. (ej krav på medlemskap i boxerklubben)

Nomineringar ska skickas in till mail: sekr@olo.boxerklubben.org - senaste 31/12 2020.