Uppdaterad information gällande bokning och pris vid Boxerfullmäktige.
-Svenska Boxerklubbens årsmöte

Anmälan (bindande) och betalning senast fredag 14/2.
https://boxerklubben.org/index.php/boxerfullmaktige-2020bfPriserBoendeKonferens2020