General Assembly anordnas vart tredje år, då bl.a nytt ATIBOX presidium väljs. Dessutom utses arrangörer för ATIBOX World Show, ATIBOX WM IGP och ATIBOX WM FH. Naturligtvis redovisas också ATIBOX verksamhet inklusive ekonomi.

Vid förra General Assembly 2016 i Slovenien utsågs Sverige att anordna ATIBOX World Show 2018 i Malmö. Nu i efterhand ska vi vara mycket stolta över vårt arrangemang och genomförande. Vi får ofta höra att ATIBOX i Malmö är ett föredöme hur ett ATIBOX ska arrangeras.

Årets General Assembly föregick av internt möte i mars kallats av några stora boxerländer. Kallade var ett tiotal länder, varav vi fick en sen inbjudan några dagar före mötet.

 

Vi är också missnöjda med hur ATIBOX skötts de senaste åren. Men vi anser att detta ska diskuteras och behandlas på General Assembly där alla länder har chans att dryfta sina åsikter. Det är alltså på General Assembly som vi ska diskutera och behandla problemen och rösta på ett demokratiskt sätt. Vi anser inte att detta agerande med internt möte där inte alla medlemsländer är inbjudna är transparent och demokratiskt! Dessutom föreslog de deltagande länderna på det interna mötet ett färdigt förslag på ett presidium med Tysklands Boxerklubbs ordförande som president. Förslaget var mycket västorienterat, enbart en kandidat från östsidan!

Ytterligare en gång inbjöd Tysklands Boxerklubb till ett möte på eftermiddagen före General Assembly där vår ordförande Åsa D deltog. Dessutom deltog Prof. Dr.Milos A. Lucic från Serbien som tillsammans med Bernard Knopek från Tyskland var föreslagna som ATIBOX Presidenter. Milos L erbjöd sina tjänster oberoende av vem som valdes till president, med motiveringen att vi måste stå enade för Boxerns bästa!

Proceduren på ett General Assembly kan jämföras med SBK Kongressen, där varje land har en röst, dvs. Sverige äger en röst. Precis som på vårt Boxerfullmäktige och SBK Kongressen börjar man med val av president för en tid av tre år. Mandattiden för presidiet är alltså tre år!

Till president fanns fyra kandidater föreslagna varav två avstod. Då återstod två kandidater, Prof. Dr. Milos U. Lucic från Serbien och Bernard Knopek från Tyskland. Efter rösträkning erhöll Prof. Dr. Milos U. Lucic 15 röster och Bernard Knopek 14 röster. Prof. Dr. Milos U. Lucic utlystes som president för ATIBOX. När resultatet redovisades lämnade åtta länder möteslokalen i protest!
Naturligtvis fortsatte mötet och valproceduren efter dessa länders agerande med följande resultat;

ATIBOX Presidium:
President                           Prof. Dr. Milos U. Lucic, Serbia
1 Vice President                Nicolas Limon, Belgium
2 Vice President                Iwona Magdziarska, Poland
General Secretary             Beate Stocchi, Italy
Treasurer                           Henry Beuks, Netherlands
Responsible for Working   Juan Carlos Garcia, Spain
Assessor                            Anders Härnman, Sweden
Assessor                            Rafael Hernandez, Bosnia Herzegovina

Auditor                               Åsa Danilsson, Sweden
Auditor                               Ales Tkalec, Slovenia

ATIBOX World Show:
2020 Belgien (utsågs i Slovenien 2016)
2021 Ungern
2022 Spanien
2023 Bosnien Herzegovina

ATIBOX WM IGP:
2020 Polen
2021 Nederländerna
2022 Ingen kandidat
2023 Belgien

ATIBOX WM FH:
Inga kandidater

Slutligen,
- ATIBOX måste vara och bli en öppen och demokratisk förening!
- Vi måste förbättra kommunikationen mellan medlemsländerna och presidiet, dvs. ATIBOX måste bli mer transparent!
- Vi bör decentralisera ATIBOX processen genom att öka aktiviteterna i de nu verkande ATIBOX kommittéerna, men också genom att skapa nya kommittéer med experter från ATIBOX länderna för att arbeta med viktiga frågor angående vår ras boxer.
- Som nyvald i ATIBOX-presidium ska jag gör mitt bästa för att främja intresse för vår älskade ras German Boxer.

Vår uppgift är att arbeta för vår boxers bästa!

För Svenska Boxerklubben
Åsa Danielsson, Ordförande
Anders Härnman, ATIBOX Presidium