domareNinaKarlsdotterSloMin hundhistoria startade när jag var ung. I min familj fanns tibetansk spaniel och dvärgpinscher – som sällskapshundar. Mitt intresse för schnauzer startade när jag flyttade hemifrån och då – 1972 – köpte en riesenhane från kennel Galax. Ett år senare köpte jag också en tik, då från kennel Myrkarby. Båda dessa hundar var efter Riesengårdens XO, den tidens stora stjärna. Uppfödarna till dessa hundar introducerade mig i utställningsvärlden och så småningom blev de båda riesenschnauzrarna champions. Mitt hundintresse stegrades förstås. Under slutet av 70-talet hade jag två riesenkullar varav några av valparna meriterade sig på olika sätt.
1975 köpte jag min första dvärgschnauzer, en peppar och salt-hane som ursprungligen kom från USA. Med honom rönte jag stora utställningsfram-gångar, bl.a. blev han BIS på en stor specialutställning.
Med tiden blev det fler ”dvärgar”, bl.a. fyra från USA och fyra från England. Efter det har jag också importerat från Ungern och Spanien.
Under ett tiotal år hade jag också svart mellanschnauzer och producerade ett par kullar.
Min uppfödarkarriär startade 1975 och mitt kennelnamn är Impact´s. Av schnauzrarna föder jag idag bara upp dvärgschnauzer och har producerat ett antal champions och för detta arbete erhållit SSPK:s uppfödarmedalj.
Sedan lång tid tillbaka hyser jag också ett stort intresse för affenpinscher och köpte min första ”affen”, en hane, 1990. Numera har jag även en begränsad uppfödning av affenpincher.

1987 kom jag in på domarutbildningen och samma år blev jag auktoriserad på schnauzer och pinscher. Efter detta har jag fortsatt att utveckla mig och studerat nya raser, med början inom grupperna 1 och 2. Vidareutbildningen på eget bevåg fortsatte sedan genom åren i många av de övriga grupperna och jag har låtit mig styras av mitt intresse av olika raser. För drygt 10 år sedan var jag en av fem domare som av SKK/CS erbjöds möjligheten att utbilda mig till allround-domare. Detta känner jag mig mycket hedrad och stolt över eftersom jag alltid varit intresserad av att utveckla och bredda mitt hundkunnande. Sedan 2006 är jag auktoriserad FCI allrounder.

Jag har haft förmånen att förutom i de övriga nordiska länderna inkl. Island, fått döma i ett stort antal länder i Europa inkl. England och Irland, i Ryssland, Asien, Australien, Nya Zeeland, Sydamerika, USA och Canada.

Jag har i många år varit verksam som styrelseledamot i olika hundklubbar, t.ex. Örebro Läns Kennelklubb, Uppsala Läns kennelklubb, Riesenschnauzer-klubben och Svenska Schnauzer-Pincherklubben där jag var ordförande i 10 år. För dessa föreningsengagemang har jag också fått Kennelklubbens förtjänst-tecken i guld. För närvarande är jag ledamot i Svenska Kennelklubbens domarkommitté, som behandlar etiska frågor och utbildningsfrågor för domare, samt är ordförande i Affenpinscherklubben.