Till Svenska Boxerklubbens medlemmar
 
Viktig information angående Boxerfullmäktige som avhölls 24/3 2024 via zoom

Under punkten val av avdelningsstyrelse meddelade två av de föreslagna kandidaterna att de inte längre stod till förfogande inför kommande år.
Det gäller ordförandeposten samt en ledamot/fyllnadsval.
Sedan tidigare var en ledamotsplats, också fyllnadsval, vakant. 
Mötet ajournerades i samråd med valberedningen och ordföranden för boxerfullmäktige.
P.g.a. av detta är nu nomineringen öppnad på nytt i enlighet med den nya valordningen, enligt stadgarna.
 
Valberedningen söker nu tre personer att ingå i Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse:
- en ordförande för en tid av ett år
- två ledamöter för en tid av ett år, fyllnadsval båda

För att vara valbar måste du vara medlem i Boxerklubben.
Ett stort intresse i att arbeta för boxerrasen tar vi för givet att du har och erfarenhet av styrelsearbete är en fördel.
 
Anmäl ditt intresse till att ingå i Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse till: valberedningens sammankallande Elisabeth Wahlström, bettsy2016@outlook.com
Eller lämna ditt förslag på lämpliga kandidater till: avdelningsstyrelsens sekreterare Kristin Bergström, sekr@boxerklubben.org
 
Föreslagna kandidater ska vara Avdelningsstyrelsens sekreterare tillhanda senast den 10/4 kl 18.00.
Förslagen kontrolleras och skickas sedan vidare till Valberedningen.
 
Förslagen publiceras senast den 13/4.
Boxerfullmäktige återupptas den 16/4 kl 18.00.
 
/Svenska Boxerklubben Avdelningsstyrelsen