bannerNlo

Styrelse, revisorer samt valberedning

Styrelse 2023

Ordförande Linda Näslund    
Sekreterare Carina Karlsson   ckforsmo@gmail.com
Kassör Stefan Karlsson    
Vice ordförande Rebecca Malm    
Ledamot 1 Catarina Sandin   catsandin@hotmail.com
Ledamot 2 David Carlberg    
Ledamot 3 Johanna Fahlén   johannafahlen7@hotmail.com
Suppleant A Ulrika Söderlund    
Suppleant B Alin Bisping        
Suppleant C Carina Thor    

  

Revisorer 2023

Revisor Anders Söderlund    
Revisor Per-Erik Sandin    

 

Valberedning 2023

Sammankallande Vakant    
Ledamot Vakant    
Ledamot Vakant