bannerNlo

Aktiviteter 

Information om alla våra aktiviteter läggs ut på vår Facebooksida

En träff där alla är välkomna oavsett ålder, tidigare kunskaper och erfarenheter eller målsättningar.

NLO på plats på utställningen för att prata Boxer med dig som är nyfiken på rasen eller klubben.

Vi arrangerar Specialutställning för Boxer i Bringåsen.

Vindelälvsdraget (vindelalvsdraget.se)
Frågor och anmälan om intresse till catsandin@hotmail.com