minnesprisAgneta2021

Stort tack till dig Agneta Lundström för din insats som gynnar många medlemmar och boxrar inom ÖLO-området. //ÖLO-styrelsen. 

https://boxerklubben.org/index.php/lo-arkivet/olo/2020/648-olo-nominera-makarna-johanssons-hedersutmarkelse