Kallelse till årsmöte för Svenska Boxerklubben Gävle Dala lokalområde tisdagen den 15e februari 2022 kl. 19:00ordfklubba

Platsen blir digitalt via Zoom.

Dagordning enligt stadgarna.

Årsmöteshandlingarna finns hos sekreteraren senast sju dagar före årsmötet.

Anmälan görs till vår sekreterare Kristin Bergström på följande epost adress: kicki7283@live.se, senast den 8e februari 2022.

Varmt välkomna önskar styrelsen för GDLO.