bannerGdlo

Grupper i GDLO

Medlemmar

Ansvarig: Magnus Adrian

Mål

 • Att behålla våra befintliga medlemmar och i den utsträckning det går informera om GDLO och få nya medlemmar.
 • Verka för att alla uppfödare inom området är medlemmar i GDLO.

Delmål

 • Genom att påminna när medlemskapet behöver förnyas.
 • Skicka information om GDLO till nyblivna boxerägare.
 • Anordna medlemsmöten.
 • Skicka ut ett medlemsblad till alla medlemmar.

Utställning

Ansvarig: Emma Elg

Mål

 • Anordna en officiell boxerspecial.
 • Anordna en inofficiell utställning för alla raser.

Mental

Ansvarig: Anette Andersson

Mål

 • Anordna en exteriörbeskrivning.
 • Öka antalet hundar som genomfört MH och MT inom området.

Delmål

 • Vara behjälplig vid frågor om MH och MT.

Utbildning

Ansvarig: Emma Elg

Mål

 • Hålla kurser; valp, allmänlydnad och tävling för boxerekipage.

Delmål

 • Om efterfrågan finns, anordna kurser, läger och träningsdagar.

PR/information

Ansvarig: Elisabeth Adrian

Mål

 • Att nå ut med information till alla medlemmar och blivande medlemmar.

Delmål

 • Hålla hemsidan och facebooksidan uppdaterad.
 • Annonsera på brukshundklubbar och djuraffärer inom området.