Vi behöver bli fler webbredaktörer som kan utveckla och uppdatera vår nya hemsida.

Behöver du vara expert?

Nej, kan du redigera ett Word-dokument och ändra storleken på en bild har du goda förkunskaper.Vi har olika förkunskaper i gruppen och det du inte kan lär vi dig.

Hör av dig till webredaktion@boxerklubben.org så berättar vi mer.

annonsNyaWebredaktorerLotta