Vart femte år reviderar SBK reglerna för de hundsporter som de är huvudman för.

De har arbetat fram ett förslag på reglerändringar som nu är ute på remiss hos klubbar distrikt. Svenska Boxerklubben är en av dessa klubbar. Nedan hittar ni en länk till SBKs hemsida där ni hittar mer information om detta. I skrivande stund finns underlag klart för Bruksprov, lydnad och rallylydnad. Övriga hundsporter kommer troligvis inom kort.

Remissen har skickats till ditt lokalområd. De har möjlighet att lämna sina synpunkter till avdelningsstyrelsen (AS) fram till den 14 juni 2019. Synpunkterna kommer att sammanställas av en arbetsgrupp till ett dokument som, efter beslut i AS, kommer att skickas till SBK. Om du vill bidra med dina synpunkter som enskild medlem så vänd dig till ditt lokalområde.

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2022/

 

Uppdatering 2019-04-02: Nu har underlaget för mondioring också kommit ut på SBKs hemsida. Följ länken ovan.