En delvis ny styrelse valdes vid Boxerfullmäktige i Smedjebacken söndagen den 10 mars.

Jag, Åsa Danielsson, valdes till ordförande. Jag tillfrågades vid ett av Boxerklubbens lokalområdes årsmöte om de fick lämna mitt namn som förslag vid Bf, jag accepterade detta och årsmötets medlemmar beslutade att föreslå mig som deras kandidat till ordförande vid Boxerfullmäktige den 10 mars.

Uppdraget gavs till Lokalområdets delegater.

Vid valen till styrelse skulle göras vid Bf, föreslogs mitt namn tillsammans med valberedningens förslag. Efter sluten votering konstaterades att jag fått flest röster.

Tre av de personer från valberedningens förslag meddelade nu att de inte stod till förfogande det var vice ordföranden med ett år kvar av sitt uppdrag, en ledamot föreslagen till omval på två år samt en ledamot föreslagen till fyllnadsval ett år.

Mötet ajournerades och alla lokalområden fick möjlighet att diskutera namnförslag till de tre platser som hastigt blivit vakanta. En febril aktivitet inleddes och när förhandlingarna återupptogs presenterades två nya namn, samt att en av delegaterna ställde sig till förfogande. Valen genomfördes i övrigt enligt valberedningens förslag.

Det har nu gått fem dagar sedan Boxerfullmäktige och jag som ordförande har tillsammans med sekreteraren och kassören arbetat med att få alla formalia på plats.

Ett först möte är inplanerat.

Vid Boxerfullmäktige den 10 mars fastställdes förslaget till verksamhetsplan för 2019. Den innehåller de Mål och uppgifter som rasklubbarna inom Svenska Brukshundklubben har att arbeta efter.

Avdelningsstyrelsen kommer vid sitt första möte diskutera verksamhetsplanens genomförande samt de mål som kan tillkomma därutöver. En stor uppgift inför året blir att lyfta viktiga frågor som den stora medlemsnedgången de senaste åren, de rekordlåga registreringssiffrorna och andra frågor som rör rasen.

”Kunskap är aldrig tung att bära” – att ha kunskap om boxerns exteriör och anatomiska funktioner är till nytta för boxern i alla sammanhang liksom Kunskapen och vikten av en bra mentalitet.

Väl mött under året!

Åsa Danielsson

Ordförande

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter till samtliga inom Avdelningsstyrelsen finner du här nedan via länken. 

https://boxerklubben.org/index.php/styrelse-och-organisation/avdelningsstyrelse-as