Katalogen i två olika format:

PDF - passar bäst på en dator

eDog - anpassad för telefon, uppdateras med resultaten efter hand som de registreras, kan även nås på https://tiny.one/VLO2022

Resultaten från utställningen kommer att finnas på följande länk: https://brgshow.eu/app/resultList.php?uuid=b9a82ce1-1bcd-4b98-b907-7a91f60ed2a4