SBK kräver arbetsmerit

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har nyligen beslutat att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscerifikat och championat från och med 2022.

Rasklubbarna ska nu tillsammans med SBK:s Utskott för avel och hälsa diskutera fram vilken typ av arbetsmeriter och på vilken nivå, som är lämpliga för utställningscerifikat och championat för respektive ras. Arbetet startar vid regelrevideringskonferensen 9 - 10 februari, Boxerklubben finns på plats. 

Förbundsstyrelsens beslut gör att Boxerklubbens tidigare uppdrag "arbete för att den boxer som har bäst exteriöra kvaliteter ska vara den boxer som erhåller certifikatet" inte är möjligt utan en annan inriktning får nu ta vid. Ett arbete som påbörjats och som kommer att ske i delaktighet med klubbens medlemmar.

Tidsplan och riktlinjer för arbetet regelrevidering 2022 tillsammans med SBK