Den nya avdelningsstyrelsen

Ordförande: Ulf Brömster
Vice ordförande: Tommy Dahlström
Kassör: Eva Smedjeborg
Sekreterare: Kristin Bergström
Ledamot: Bo Stigson
Ledamot: Helena Würtz Johansson
Ledamot: Åsa Lundberg
Suppleant: Maria Nilsson
Suppleant: Berthold Franzén
 
Revisorer:
Mikael Pålblad och PO Sundelin
Revisorssuppleant Cecilia Borgljung
 
Valberedning:
Erik Sundberg, sammankallande
Jill Mellström
Anders Hammarqvist
 
Mer information och presentationer kommer.