AS protokoll från 2024-02-19 finns publicerat för inloggade medlemmar. Logga in och gå in under menyn Klubbinfo > Styrelse och organisation > Protokoll.

paragrafLila2